چیزهایی که برای نصب و راه اندازی آسانسور الکتریکی توجه می شود

- Aug 04, 2018 -

201631884622479.jpg

عملکرد صحیح زنجیره الکتریکی خوب است، قابلیت اطمینان بالا است، و نرخ شکست کم، یک دلیل مهم برای اکثر مردم برای انتخاب آن است. عملکرد بالا می تواند کارایی و ایمنی زنجیره الکتریکی را در حین عملیات اطمینان حاصل کند، اما قبل از اولین استفاده از زنجیر زنجیر برق، ملاحظات زیادی برای مراحل نصب که به توجه شما نیاز دارند، وجود دارد.

اول از همه، نصب و راه اندازی آسانسور الکتریکی زنجیره ای نیاز به نصب جعبه زنجیره ای برای اولین بار.

دوم، سیم برق را وصل کنید.

هنگام اتصال سیم برق، برق باید از قبل خاموش شود. در عین حال، سیم زمین باید به خوبی زمیندسته باشد، در غیر این صورت اپراتور ممکن است هنگام برخورد با بالابر یا هر بخش زنجیره ای، شوک الکتریکی را احساس کند.

سوم، روانکاری زنجیره بار زنجیره الکتریکی زنجیره ای
درجه روانکاری زنجیره ای عامل مهمی در زندگی عمر زنجیره بار است. زنجیره بار را به صورت موقتی و موثر لمس کنید تا اطمینان حاصل شود که عمر مفید زنجیره ای.


چهارم، ترتیب زنجیره را بررسی کنید

برای بالابرهای الکتریکی زنجیر چند ردیف، اطمینان حاصل کنید که قاب قلاب پایین تر تبدیل نشود. اگر تلنگر شوید، آن را به حالت عادی خود برگردانید و مطمئن شوید که اتصالات لحیم کاری زنجیره ای هم تراز شده اند. هرگز بار را روی یک بالابر زنجیری قرار ندهید.


در نهایت، ولتاژ کار را بررسی کنید
از آنجایی که بالابر زنجیر الکتریکی از کارخانه در یک ولتاژ مشخص شده توسط کاربر یا ولتاژ بالاتر (فقط برای ولتاژ دوگانه) از جمله 230 / 460V حمل می شود، سیم کشی را بررسی کنید و تأیید کنید که ولتاژ منبع تغذیه برآورده شده است. اگر این کار را نداشته باشد، لطفا به دستورالعمل ها مراجعه کنید تا آن را اصلاح کنید تا نیازهای ولتاژ مورد نیاز را برآورده سازید.


نکات: نصب آسانسور الکتریکی زنجیره ای. اگر تحت ولتاژ نادرست عمل می شود، ممکن است باعث آسیب جدی به زنجیره الکتریکی شود. برای جلوگیری از این اتفاق می بایست اطمینان حاصل شود که سیم کشی مورد نیاز برق مورد نیاز را تامین کند.